CHODNIKI I DYWANIKI ELEKTROIZOLACYJNE 20 KV

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do wykładania podłóg w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami elektrycznymi przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.

Chodniki elektroizolacyjne
Przeznaczenie i zakres stosowania

Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do wykładania podłóg w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami elektrycznymi przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.

Wygląd zewnętrzny wyrobu:

Chodniki i dywaniki są w kolorze brązowym o stronie wierzchniej ryflowanej i stronie spodniej moletowanej odciskiem tkaniny.

Wymiary i dopuszczalne odchylenia wymiarów:

Wymiar Wielkość (mm) Odchylenia (mm)
Wysokość ryfli 1,6 ± 0,2
Grubość całkowita 5 – 0,2/ + 0,5
Szerokość 1100/750 ± 3,0
Długość * 750 ± 3,0

*Długość odcinków dla chodnika szerokość 1100 mm do 8000 mm

Własności fizyko-mechaniczne wyrobu:

Lp Parametr Wielkość
1 Twardość,  ºSh 66 ÷ 75
2 Wytrzymałość na rozciąganie  , mni., MPa 5
3 Wydłużanie względne w chwili zerwania min. , % 250
4 Wytrzymałość na rozdzielanie , min., kV/m 20
5 Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70 ºC przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.,N 56
6 Odporność na przekłucie ,min., N 70
7 Odporność na poślizg , max ,mm 15
8 Odporność na palenie  , max ,mm 50
9 Odporność na niskie temperatury ( -25ºC ) Brak pęknięć, rys, przetarć
10 Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie , min. , N 53
11 Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucia  min., N 35
12 Wytrzymałość dielektryczna , kV 20

Chodniki elektroizolacyjne SECURA