KASK DLA ENERGETYKA Z PRZYŁBICĄ SECRA

Kask H058S SECRA przeznaczony jest do ochrony głowy przed urazami wywoływanymi przez spadające przedmioty, a zrazem stanowi ochronę przed porażeniem elektrycznym zapobiegając przepływowi prądu wrażeniowego poprzez głowę, ochronne przed łukiem elektrycznym i odpryskami.

Przeznaczenie:

Kask H058S SECRA przeznaczony jest do ochrony głowy przed urazami wywoływanymi przez spadające przedmioty, a zrazem stanowi ochronę przed porażeniem elektrycznym zapobiegając przepływowi prądu wrażeniowego poprzez głowę, ochronne przed łukiem elektrycznym i odpryskami stopionego metalu. Szczególnie zalecany do stosowania, jako sprzęt ochrony osobistej przy pracach pod napięciem, pracach na wysokości oraz przy wykonywaniu czynności przełączeniowych. Przed użyciem kask musi zostać odpowiednio wyregulowany.
Użytkownik powinien dopasować kask do obwodu głowy, ustawić wysokość noszenia i długość paska podbródkowego. Kask posiada regulację skokową obwodu głowy, co 2 mm w zakresie od 53 cm do 63 cm i trzypozycyjną regulację wysokości noszenia.

Magazynowanie i transport:

Kask przechowywać i przewozić w oddzielnym worku transportowym lub pojemniku. Kask nie powinien być ściśnięty. Umieszczać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i przed działaniem światła słonecznego (UV). Nie umieszczać kasku bezpośrednio przy oknach pomieszczeń lub szybach samochodów. Zaleca się przechowywanie w temperaturze (20±15) 0C. Okres użytkowania kasku wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Czyszczenie:

Kask czyścić wyłącznie woda z dodatkiem mydła. Po umyciu dokładnie osuszyć. Nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników i detergentów. Potniki przy silnym zużyciu wymienić na nowe.

Opis i konstrukcja osłony kasku:

Wizjer osłony twarzy posiada zewnętrzną powłokę odporną na zarysowania i uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki oraz wewnętrzną powłokę zapobiegającą zamgleniu. Konstrukcja osłony pozwala na ochronę przed łukiem elektrycznym, przed uderzeniem cząsteczek o średniej energii, przed kroplami i rozbryzgami cieczy oraz przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi. Osłona posiada także filtr chroniący przed działaniem promieniowania UV. Osłona wykonana jest w dwóch typach:
– z wizjerem W1 (przezroczystym) 2 klasa optyczna;
– z wizjerem W2 (przyciemnionym) 2 klasa optyczna.
Po nałożeniu i dopasowaniu kasku na głowie należy uchwycić za daszek i lekko pociągając do dołu opuścić osłonę.

Magazynowanie i transport:

Osłonę twarzy umieszczać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, ściskaniem i przed działaniem światła słonecznego. Nie umieszczać bezpośrednio przy oknach pomieszczeń lub szybach samochodów. Zaleca się przechowywanie w temperaturze (20±15) 0C. Okres użytkowania osłony wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Czyszczenie:

Osłonę twarzy czyścić wyłącznie wodą z dodatkiem mydła. Po umyciu dokładnie osuszyć. Do czyszczenia powierzchni wizjera należy używać załączonej do każdego kasku ściereczki z mikrofibry.  UWAGA! Osłona może ulec uszkodzeniu przez niektóre agresywne substancje chemiczne. Nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników i detergentów

UWAGA !
PO KAŻDYM UDARZE, POJAWIENIU SIĘ PĘKNIĘĆ LUB USZCZERBKÓW, KASK NALEŻY WYCOFAĆ Z UŻYTKOWANIA. NIE DOKONYWAĆ MODYFIKACJI LUB ELIMINACJI ORYGINALNYCH ELEMENTÓW KASKU. NIE UŻYWAĆ FARB, KWASÓW I ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH BEZ ZGODY PRODUCENTA. W PRZYPADKU: PĘKNIĘCIA, PRZEDZIURAWIENIA LUB ZMATOWIENIA OSŁONY, KASK NALEŻY WYCOFAĆ Z UŻYTKOWANIA.