SECURA B.C.

Polityka jakości

SECURA posiada certyfikat systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001:2015, Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE.

SECURA B.C. Sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm w Polsce zajmujących się projektowaniem, produkcją i dostarczaniem sprzętu ochrony układu oddechowego, sprzętu do filtracji cieczy oraz jedyną firmą w Polsce i wiodącą na świecie produkującą rękawice elektroizolacyjne.

Produkowane i dostarczane wyroby:

 • są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną lub technologiczną,
 • spełniają funkcje użytkowe zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi (w tym normami) lub założeniami klienta,
 • są bezpieczne dla użytkowników.

SECURA B.C. Sp. z o.o. stale dąży do kształtowania wizerunku firmy jako organizacji zorientowanej na klienta, stawia sobie za cele:

 • spełnianie wymagań i oczekiwań klientów,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych, w zakresie jakości z uwzględnieniem środowiska i BHP
 • dążenie do zachowania wiodącej pozycji na rynku,
 • poszerzanie oferty asortymentowej w myśl postępu technicznego i rosnących wymagań rynku.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

 • angażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
 • zapewnienie niezbędnych kompetencji, w tym wymaganych ich kwalifikacji,
 • dokumentowanie wymagań jakościowych i ich spełniania,
 • ciągłe analizowanie rynku dostawców oraz ich właściwy dobór,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • stałe unowocześnianie metod marketingu i sprzedaży,
 • dostarczanie wyrobów w uzgodnionym terminie,
 • identyfikację i szacowanie ryzyk i szans w procesach oraz określenie działań do nich się odnoszących w celu zapewnienia skutecznego działania firmy.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzana Jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015).

Jako Prezes Zarządu – jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklaruję, że prace dotyczące spełniania wymagań i rozwoju SZJ stanowią priorytety naszej Spółki, a przez to są podstawą rozwoju i umacniania pozycji Spółki na rynku.


Prezes Zarządu

Nando Bambini