Produkty

Wyświetlanie 1–9 z 119 wyników

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 4 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).   Typowa ochrona filtrów w klasie P1: urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca, dolomitu, … Read more

Filtry SECAIR 3000.02 P2 R

Filtry SECAIR 3000.02 P2 R po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie)   Typowa ochrona filtrów w klasie P2: urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50 % wolnej krzemionki … Read more

Filtry SECAIR 3000.03 P3 R

Filtry SECAIR 3000.03 P3 R po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 30 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie)   Typowa ochrona filtrów w klasie P3: opary tlenków metali (cynku, otowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstające … Read more

Pochłaniacze 3021 A1

Pochłaniacze 3021 A1 chronią przed gazami i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Przykładowe substancje, przed którymi chronią pochłaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony, kwasy organiczne, styren przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1 % ( pochłaniacze klasy 1 ).

Pochłaniacze 3031 A2

Pochłaniacze 3031 A2 chronią przed gazami i par substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C.   Przykładowe substancje, przed którymi chronią pochtaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony, kwasy organiczne, styren przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5 % ( pochłaniacze klasy 2 ) .

Pochtaniacze wielogazowe 3025 ABEK1

Pochtaniacze wielogazowe 3025 ABEK1 po skompletowaniu z pótmaską lub maską, chronią uktad oddechowy przed gazami i parami substancji organicznych i nieorganicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi, a także mieszaninami w/w substancji przy tącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1 % (pochtaniacze klasy 1).

SECURA VISO CHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM

SECURA VISO Osłona twarzy chroniąca przed oddziaływaniem termicznym łuku elektrycznego w instalacjach o napięciu do 1000 V prądu przemiennego. Przeznaczona do użytku podczas prac pod napięciem przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1000 V AC. Wykonana zgodnie z normami PN – EN 166 i GS-ET-29, klasa 1 („Face shields for electrical works“). Parametry … Read more

półmaska przeciwpyłowa

PÓŁMASKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU SECURA 3000

Półmaska SECURA 3000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi stanowi sprzęt ochronny układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli (pyły, dymy, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

rękawice elektroizolacyjne

RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC

Rękawice ochronne elektroizolacyjne ELSEC przeznaczone są do stosowania wyłącznie do celów elektrycznych jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej  do prac pod napięciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprzęt ochronny przy napięciu wyższym od 1 kV. Rękawice ELSEC produkowane są w pięciu rozmiarach.
Artykuły BHP.