SECURA B.C.

Kontakt

Tu znajdziesz wszelkie informacje kontaktowe do nas.

Dział handlowy BHP i Filtracja cieczy

  • ul. Matuszewska 14 bud. B1, 03-876 Warszawa

  • +48 22 813 45 69

  • +48 22 813 07 22

Dział logistyczny

Najważniejsze telefony

SEKRETARIAT
SekretariatAdres: Matuszewska 14 bud. B1,
03-876 Warszawa
E-Mail: info@secura.com.pl
Tel: +48 22 813 45 69 
DZIAŁ HANDLOWY - BHP
Adrian Sitnicki
Product Manager – Ochrona dróg oddechowych
Adres: Matuszewska 14 bud. B1,
03-876 Warszawa
E-mail: a.sitnicki@secura.com.pl
Tel: +48 603 663 950
Tel: +48 22 813 45 69 wew.116
Mariola Kopeć
Product Manager – Elektroizolacja
Adres: Matuszewska 14 bud. B1,
03-876 Warszawa
E-mail: m.kopec@secura.com.pl
Tel: +48 601 297 551
Tel: +48 22 813 45 69 wew. 113
Tomasz Mann
Product Manager
Adres: Matuszewska 14 bud. B1,
03-876 Warszawa
E-mail: t.mann@secura.com.pl
Tel: +48 786 866 471
Tel: +48 22 813 45 69 wew. 121

Kamil Kaźmierski
Export Manager

Adres: Matuszewska 14 bud. B1,
03-876 Warszawa
E-mail: k.kazmierski@secura.com.pl
Tel: +48 786 866 474
Tel: +48 22 813 45 69 wew. 103
DZIAŁ HANDLOWY - FILTRACJA CIECZY
Hanna Wróbel
Product Manager – Systemy Filtracyjne
Adres: ul. Matuszewska 14 bud. B1
03-876 Warszawa
E-mail: h.wrobel@secura.com.pl
Tel: +48 603 663 560
MENADŻER DS. HANDLU I MARKETINGU
Paweł Łazewski
Menadżer ds. Koordynacji i Nadzoru Handlu i Marketingu
Adres: Matuszewska 14 bud. B1,
03-876 Warszawa
E-mail: p.lazewski@secura.com.pl
Tel: +48 603 663 860
Tel: +48 22 813 45 69 wew. 124
DZIAŁ LOGISTYCZNY
Kamil Zieliński
Kierownik Magazynu
Adres: ul. Hafciarska 18,
04-704 Warszawa,
E-mail: k.zielinski@secura.com.pl
Tel: +48 601 338 492
Magazyn Oddział
Hafciarska
Adres: ul. Hafciarska 18,
04-704 Warszawa,
E-mail: magazyn@secura.com.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

E-mail: iodo@secura.com.pl