SECURA B.C.

Klauzula informacyjna

SECURA BC Sp. z o.o. informuje, że:
a)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SECURA BC Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14 B1, 03-876 Warszawa;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia i/lub przesyłania informacji handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i/lub art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), w zależności od zakresu udzielonej zgody;
c) Odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;
d) Dane osobowe będą przechowywane do czasu przez okres uznany za konieczny do obsługi zgłoszenia;
e) Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu odwołania zgody;
f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
g) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie;
Prosimy – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Klauzula informacyjna -REKRUTACJA

 

Click here to edit Spacer module.