SECURA B.C.

Quality Policy

SECURA has Certificate for Quality Management System as per PN-EN ISO 9001:2015, the NCAGE code (NATO Commercial and Government Entity). 

SECURA B.C. Sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm w Polsce zajmujących się produkcją i dostarczaniem sprzętu ochrony układu oddechowego, sprzętu do filtracji cieczy oraz jedyną firmą w Polsce i czołową w świecie produkującą rękawice elektroizolacyjne.

Produkowane i dostarczane wyroby:

 • są zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną lub technologiczną i posiadają certyfikaty WE (jeżeli są wymagane),
 • spełniają funkcje użytkowe zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw i obowiązujących norm lub założeniami klienta,
 • są bezpieczne dla użytkowników.

SECURA B.C. Sp. z o.o. stale dąży do kształtowania wizerunku firmy jako organizacji zorientowanej na klienta, stawia sobie za cele:

 • spełnianie wymagań i oczekiwań klientów,
 • spełnianie wymagań prawnych,
 • dążenie do zachowania pozycji przodującej na rynku,
 • poszerzanie oferty asortymentowej w myśl postępu technicznego i rosnących wymagań rynku.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

 • angażowanie wszystkich pracowników szeregowych oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
 • udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje,
 • dokumentowanie wymagań jakościowych,
 • dokumentowanie spełniania wymagań jakościowych,
 • analizowanie przyczyn zaistniałych wad, ciągłe obniżanie poziomu wad w stosunku do lat uprzednich,
 • ciągłe analizowanie rynku dostawców oraz ich właściwy dobór,
 • projektowanie i produkcję wyrobów zgodnych z wymaganiami rynku, wymaganiami prawnymi oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • stałe unowocześnianie metod marketingu i sprzedaży,
 • dostarczanie produktów w umówionym terminie,
 • przeprowadzanie analiz ryzyka i szans przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzana Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015).
Jako Prokurent – zarządzający Spółką jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklaruję, że prace dotyczące spełniania wymagań i doskonalenia Systemu Zarządzana Jakością stanowią priorytety naszej Spółki, a przez to są podstawą rozwoju i umacniania pozycji Spółki na rynku.

Prokurent
Nando Bambini