ZESTAW SECURA 2000 ADR

Zestaw SECURA 2000 ADR służy do bardzo szybkiego zabezpieczenia układu oddechowego (na czas ewakuacji ze strefy skażonej) przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych (organicznych i nieorganicznych, kwaśnych, amoniakiem i jego pochodnych organicznych) występujących w postaci gazów, par, aerozoli, itd.

Zestaw SECURA 2000 ADR służy do bardzo szybkiego zabezpieczenia układu oddechowego (na czas ewakuacji ze strefy skażonej) przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych (organicznych i nieorganicznych, kwaśnych, amoniakiem i jego pochodnych organicznych) występujących w postaci gazów, par i aerozoli ciekłych (mgły) i stałych (pyły, dymy). Szczególnie przydatny jako wyposażenie podczas wykonywania transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Zestaw SECURA 2000 ADR składa się z dwufiltrowej półmaski SECURA 2000 skompletowanej z dwoma filtropochłaniaczami wielogazowymi typu 2045 ABEK1P2 R D. Zestaw zapakowany jest w szczelną, przezroczystą torbę wykonaną z materiału barierowego zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych. Data produkcji i data ważności jest umieszczona na etykiecie filtropochłaniaczy.