Uziemiacze

Wyświetlanie wszystkich wyników: 1

UZIEMIACZE

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. Produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.