AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WSKAŹNIK NAPIĘCIA AOWN

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 400 kV z podziałem na zakresy. Wskaźniki napięcia współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B.

Artykuły BHP.

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 400 kV z podziałem na zakresy. Wskaźniki napięcia współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B o odpowiednim napięciu znamionowym oraz z teleskopowym drążkiem izolacyjnym TDI-B.

Wskaźnik napięcia AOWN-5 posiada cylindryczną obudowę 2, odporną na zmostkowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Ten wskaźnik napięcia jest odporny na upadek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61243-1:2007, a jego konstrukcja zapewnia bryzgoszczelność. Z jednej strony wskaźnik napięcia zakończony jest kołkiem stykowym 1 w kategorii L to znaczy bez jego przedłużacza, o długości określonej przez normę PN-EN 61243-1:2007 dla poszczególnych zakresów, a z drugiej strony uchwytem 5 do mocowania w głowicy uniwersalnego drążka izolacyjnego UDI-B. Na życzenie klienta uchwyt może być wykonany ze złączem w wersji „euro”.
Wskaźnik AOWN-5 wykonany jest w grupie I rodzaju sygnalizacji, to znaczy posiada dwa różniące się sygnały akustyczny i optyczny oraz dodatkowo posiada samokontrolę (test). Wskaźnik napięcia można używać w warunkach wnętrzowych jak i w napowietrznych w zakresie temperatur od –25 do +70 °C i wilgotności względnej od 20 do 96%, co odpowiada kategorii klimatycznej N+W wg normy PN-EN 61243-1:2007

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia SECURA