UZIEMIACZE

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. Produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe w wersji odpowiednio U1, U2, U3, U4 lub U5, przy czym połączenie ich przewodów może być zarówno szeregowe jak też równoległe. Dla wersji U1, U2, U3 uziemiacze produkowane są w wykonaniu zarówno szeregowym jak i równoległym dla wszystkich wartości prądów I dla czasu tr=1s wyszczególnionych w tabeli I. Dla wersji U4 i U5 uziemiacze w wersji równoległej wykonuje się maksymalnie dla prądu Ir=9 kA dla czasu tr=1s. Mogą one być stosowane w zakresie temperatur od –25o °C do +55o °C w przypadku przewodów w osłonie PCV oraz w zakresie temperatur od –40o °C do +70o °C w przypadku przewodów w osłonie silikonowej. Uziemiacz w wykonaniu podstawowym jest wykonywany w oparciu o zacisk uziomowy WR-2z, na życzenie klienta może być inny np. WR-4, WR-3, WR-K25, WR-7, WR-8 oraz zaciski fazowe: – dla przewodów okrągłych: WT-2, WT-2/A, WT-2/B (dla średnicy do 29 mm) lub WT-3, WT-3/A, WT-3/B (dla średnicy do 42 mm), – dla szyn płaskich WT-P, WT-P/A lub WT-2/A, WT-2/B. Zacisk WT-2, w zależności od wykonania, może być stosowany dla przewodów okrągłych, szyn płaskich lub jako uniwersalny. Kolejne jego wersje różnią się sposobem mocowania. Przy zastosowaniu do przewodów okrągłych zacisk ten może być używany dla średnic uziemianych przewodów do 29 mm. Do szyn płaskich przeznaczony jest zacisk WT-P (mocowany pod kątem 90 stopni). W wykonaniach WT-2/A i WT-2/B może być stosowany zarówno do przewodów okrągłych i szyn. Zacisk WT-2/B jest przewidziany do zatrzaśnięcia w głowicy drążka do zakładania uziemiacza i w tym połączeniu może być stosowany, gdy użytkownik posiada tyle drążków ile zacisków fazowych ma uziemiacz. Zacisk WT-2/A umożliwia odłączenie drążka izolacyjnego co pozwala na założenie wszystkich zacisków WT-2/A za pomocą jednego drążka izolacyjnego.