DRĄŻEK IZOLACYJNY UDI

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B  jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy on do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie użytkownika od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem.
Artykuły BHP.

Drążek izolacyjny

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B (w zależności od napięcia znamionowego) jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Chroni przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie użytkownika od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążek wykonany jest z rury szkłoepoksydowej wypełnionej pianką poliuretanową o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Drążek izolacyjny jest barwiony na kolor pomarańczowy. Głowica drążka oraz ogranicznik części chwytowej wykonane są z tworzywa izolacyjnego. Nasadka zaślepiająca drążek izolacyjny od spodu wykonana jest z gumy odpornej na udary mechaniczne. W zależności od napięcia znamionowego, drążek wykonywany jest jako jednolity lub wieloczłonowy. Złącza drążka wieloczłonowego wykonane są z tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Każdy drążek izolacyjny jest zaopatrzony w głowicę systemu UDI, która służy do mocowania w drążku dowolnego elementu roboczego lub wskaźnika.

Drążek izolacyjny SECURA