RĘKAWICE SKÓRZANE DO RĘKAWIC ELSEC

Rękawice ELSEC S-100 wykonane ze skóry bydlęcej licowej z mankietem z dwoiny stanowią wierzchnią warstwę ochronną dla rękawic elektroizolacyjnych.
Powszechnie stosowane rękawice elektroizolacyjne chroniące przed porażeniem prądem wykonane są z lateksu i mają niską odporność na uszkodzenia mechaniczne.
W związku z tym rękawice elektroizolacyjne powinno się stosować razem z rękawicami skórzanymi.

Wykonywanie określonych czynności podczas prac pod napięciem może powodować narażenie rękawic elektroizolacyjnych na uszkodzenia mechaniczne. Powszechnie stosowane rękawice elektroizolacyjne są wykonane z lateksu, który ma stosunkowo małą odporność mechaniczną na przekłucia lub przecięcia. Stąd też wynika potrzeba  stosowania rękawic ochronnych nakładanych na rękawice elektroizolacyjne. Podczas prac pod napięciem istotna jest ergonomia pracy. Często zdarza się, że monter pracuje w trzech rękawicach jednocześnie: wkładka bawełniana przeciwpotna, rękawica elektroizolacyjna oraz rękawica skórzana. W takim wypadku ergonomia pracy może być zadowalająca tylko wówczas, gdy kształt i grubość wszystkich rodzajów rękawic, w tym również rękawic ochronnych, będzie odpowiednio dopasowana do rękawic elektroizolacyjnych. Powszechnie dostępne na rynku rękawice skórzane chroniące przed uszkodzeniem mechanicznym nie są objęte wymaganiami związanymi z oddziaływaniem napięcia lub prądu a zwłaszcza z oddziaływaniem łuku elektrycznego i towarzyszącej mu wysokiej temperatury. Ponadto, w normach dotyczących rękawic ochronnych nie są zdefiniowane tak ważne parametry jak odporność na wysoką temperaturę czy też wchłanianie wilgoci przez materiał rękawicy ochronnej. Stąd też sposób doboru rękawic ochronnych do prac pod napięciem nie jest określony przez wymagania norm lub przepisów i jest często intuicyjny, gdyż zależy od doświadczenia i wiedzy montera lub dozoru technicznego.