POCHŁANIACZE 3031 A2

Pochłaniacze 3031 A2 chronią przed gazami i par substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C.

Pochłaniacze 3031 A2 po skompletowaniu z odpowiednią półmaską lub maską chronią przed gazami i par substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C.

 

Przykładowe substancje, przed którymi chronią pochłaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony, kwasy organiczne, styren przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5 % (pochłaniacze klasy 2).