FILTRY SECAIR 3000.04 P3 R

Filtry SECAIR 3000.04 P3 po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 20 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie.

Filtry SECAIR 3000.04 P3 po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 20 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) w przypadku skompletowania z półmaską oraz 1000 x NDS w przypadku skompletowania z maską.


Filtr przeznaczony jest do stosowania z półmaskami serii SECURA 2000 lub serii SECURA 3000 (3000, 3100, 3200) oraz z pełnymi maskami z łączem bagnetowym identycznym z łączem SECURA.
Filtr przeciwpyłowy SECAIR 3000.04 P3 posiada zewnętrzną ochronną obudowę, dzięki której bardzo dobrze sprawdza się w warunkach dużego zapylenia i dużej wilgotności powietrza. Obudowa filtra zapewnia również ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i przedłuża
żywotność filtra.


Filtry SECAIR 3000.04 P3 ma szeroki zakres zastosowań w przemyśle wydobywczym, chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym, drzewnym, farmaceutycznym, spożywczym i innych. Zalecany jest również jako ochrona dróg oddechowych podczas prac budowlanych.


Filtry SECAIR 3000.04 P3 spełnia wymagania normy PN-EN 143:2021-7 (EN-143:2021) „ Sprzęt ochrony
układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie”. Filtry przechowywane w opakowaniach fabrycznych zachowują swoje własności użytkowe (ochronne) przez okres 5 lat od daty produkcji.