FILTROPOCHŁANIACZ 2073 E2P3

Filtropochłaniacz E2P3, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 20 x NDS.

Filtropochłaniacz E2P3, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 20 x NDS.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz E2P3: dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas azotowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas siarkowy oraz wszystkie substancje, przed którymi chroni pochłaniacz E2.