FILTROPOCHŁANIACZ 2064 K2P2 R D

Filtropochłaniacz 2064 K2P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

Filtropochłaniacz 2064 K2P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chronią układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz 2046 K2P2 R D: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetylo-etyloamina, etyloamina, iminodwu-etyloamina), chlorek amonu, hydrazyna oraz wszystkie substancje, przed którymi chroni pochłaniacz K2.