FILTROPOCHŁANIACZ 2063 E2P2 R D

Filtropochłaniacz 2063 E2P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

Filtropochłaniacz 2063 E2P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską i 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz 2063 E2P2 R D: dwutlenek siarki, fluorowodór, kwas azotowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas siarkowy oraz wszystkie substancje, przed którymi chroni pochłaniacz E2.