FILTROPOCHŁANIACZ 2054 K1P3 R D

Filtropochłaniacz 2054 K1P3 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 20 x NDS.

Filtropochłaniacz 2054 K1P3 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 20 x NDS.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz 2054 K1P3 R D: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetylo-etyloamina, etyloamina, iminodwu-etyloamina), chlorek amonu, hydrazyna oraz wszystkie substancje, przed którymi chroni pochłaniacz K1.