FILTROPOCHŁANIACZ WIELOGAZOWY 2046 ABEK1 P2 R D/CO

Filtropochłaniacz  2046 ABEK1P2 R D/CO, po skompletowaniu z maską, półmaską lub półmaską z kapturem, chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi.

Filtropochłaniacz 2046 ABEK1P2 R D/CO, po skompletowaniu z maską, półmaską lub półmaską z kapturem, chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami, a także mieszaninami w/w substancji oraz przed tlenkiem węgla.

Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 16,5 x NDS.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz 2046 ABEK1P2/CO: wszystkie substancje wymienione przy filtropochłaniaczach A1P2 R D, B1P2 R D, E1P2 R D, K1P2 R D, występujące równocześnie lub pojedynczo oraz substancje wymagane dla sprzętu oczyszczającego z kapturem do stosowania podczas pożaru, w tym tlenek węgla.