FILTROPOCHŁANIACZ 2044 K1P2 R D

Filtropochłaniacz 2044 K1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

Filtropochłaniacz 2044 K1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS.
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz 2044 K1P2 R D: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, dwumetylo-etyloamina, etyloamina, aminodwu-etyloamina), chlorek amonu, hydrazyna oraz wszystkie substancje, przed którymi chroni pochłaniacz K1.