FILTROPOCHŁANIACZ 2042 B1P2 R D

Filtropochłaniacz 2042 B1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

Filtropochłaniacz 2042 B1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chroni filtropochłaniacz 2042 B1P2 R D: chlor, chlorki fosforu, chlorocyjan, cyjanki, cyjanowodór, fosgen, kwas mrówkowy oraz wszystkie substancje, przed którymi chroni pochłaniacz B1.