BADANIE RĘKAWIC W FIRMIE SECURA B.C.

Firma SECURA B.C. posiada w pełni wyposażone i skomputeryzowane laboratorium badawcze, w którym wykonywane są również zgonie z obowiązującymi normami, kontrolne badania elektryczne rękawic.

Firma SECURA B.C. posiada w pełni wyposażone i skomputeryzowane laboratorium badawcze, w którym wykonywane są również zgonie z obowiązującymi normami, kontrolne badania elektryczne rękawic.

Dane użytkownika oraz produktów dostarczonych do badań są wprowadzone do programu systemowego laboratorium i archiwizowane, co pozwala na odtworzenie wyników badań każdej przebadanej sztuki. Po wykonaniu badania, każdy produkt jest oznaczony z godnie z obowiązującą normą oraz wydany zostaje protokół z przeprowadzonego badania elektrycznego.

Druk zlecienia do wykonania badania można pobrać klikając w „PLIKI DO POBRANIA”.