Seria 2000

Wyświetlanie wszystkich 9 wyników

POCHŁANIACZ 2021 A1

Pochłaniacz 2021 A1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%. EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008).

POCHŁANIACZ 2022 B1

Pochłaniacz 2022 B1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla). Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. Substancje, przed którymi chroni pochłaniacz 2022 B1: arsenowodór, brom, bromowodór, chlor, dwusiarczek węgla, brom, chlor, itp.

POCHŁANIACZ 2023 E1

Pochłaniacz 2023 E1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami. Dopuszczalne stężenie par i gazów 0.1% obj. Substancje, przed którymi chroni pochłaniacz 2023 E1: chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy, itp.

POCHŁANIACZ 2024 K1

Pochłaniacz 2024 K1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi. Dopuszczalne stężenie par i gazów 0.1% obj. Substancje, przed którymi chroni pochłaniacz 2024 K1: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina, itp.

POCHŁANIACZ WIELOGAZOWY 2025 ABEK 1

Pochłaniacz 2025 ABEK1, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji.

POCHŁANIACZ 2031 A2

Pochłaniacz 2031 A2, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%.  EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008).

POCHŁANIACZ 2032 B2

Pochłaniacz 2032 B2, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla), przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%. Substancje, przed którymi chroni pochłaniacz 2032 B2: arsenowodór, chlor, bromowodór, dwusiarczek węgla, itp.

POCHŁANIACZ 2033 E2

Pochłaniacz 2033 E2, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%. Substancje, przed którymi chroni pochłaniacz 2033 E2: chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, itp.

POCHŁANIACZ 2034 K2

Pochłaniacz 2034 K2, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,5%. Substancje, przed którymi chroni pochłaniacz 2034 K2: amoniak i jego pochodne organiczne, itp.