Filtropochłaniacze

Wyświetlanie 1–9 z 19 wyników

Filtropochłaniacz do maski

FILTROPOCHŁANIACZ 2041 A1P2 R D

Filtropochłaniacz 2041 A1P2 R D do maski lub półmaski chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj.

Artykuły BHP.

FILTROPOCHŁANIACZ 2042 B1P2 R D

Filtropochłaniacz 2042 B1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ 2043 E1P2 R D

Filtropochłaniacz 2043 E1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ 2044 K1P2 R D

Filtropochłaniacz 2044 K1P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 10 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ 2051 A1P3 R D

Filtropochłaniacz 2051 A1P3 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj.

FILTROPOCHŁANIACZ 2052 B1P3 R D

Filtropochłaniacz 2052 B1P3 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami nieorganicznymi (z wyjątkiem tlenku węgla) oraz pyłami, dymami i mgłami.  Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 20 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ 2053 E1P3

Filtropochłaniacz E1P3, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed dwutlenkiem siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami oraz pyłami, dymami i gazami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 20 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ 2054 K1P3 R D

Filtropochłaniacz 2054 K1P3 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu do 20 x NDS.

FILTROPOCHŁANIACZ 2061 A2P2 R D

Filtropochłaniacz 2061 A2P2 R D, po skompletowaniu z półmaską lub maską, chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% objętości.